מה אני יכולה לעשות עבורך?

תרגום משפטי

תרגום מסמכים משפטיים, תקנונים, חוזים, הסכמים, אישורים נוטריוניים ועוד

תרגום פיננסי

תרגום דו"חות כספיים, תשקיפים, דוחות דירקטוריון, פרסומים באתר הבורסה ועוד

תרגום כללי

תרגום מסמכים, מאמרים, כתבות, קורות חיים, אתרי אינטרנט, תכתובות ועוד